اس ام اس مبنای اتهام محاربه به یک زن خانه دار  

 

وبلاگ زندانیان سبز: معصومه یاوری، زن خانه داری است که به محاربه متهم شده و نماینده دادستان تهران تقاضای حکم اعدام برای او کرده است. خانم یاوری دو کودک 4 و یازده ساله دارد. شوهر او سابقه محکومیت سیاسی در دهه 60 را دارد محمد سیف زاده، وکیل خانم یاوری در گفتگو با روز درباره پرونده موکلش می گوید: موکل من 6 ماه پیش از گلپایگان برای حضور در تجمعات به تهران آمد و در تجمعات بازداشت شد. سپس منزل او را بازرسی کردند و کیس کامپیوتر او را با خود بردند و او را متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق کردند. مبنای این اتهام را هم ارسال اس ام اس اعلام کردند و گفتند که عکس رهبران منافقان در کامپیوتر ایشان بوده است آقای سیف زاده که تا روز برگزاری دادگاه موفق به ملاقات با موکلش نشده، می افزاید: در دادگاه من به نماینده دادستان ایراد گرفتم که اقرار موکل من کجا است که ایشان هم نتوانستند اقراری از موکل من ارائه دهند. براساس قانون اتهام محاربه با اقرار فرد یا شهادت دو فرد عادل ثابت می شود و موکل من چینن اقراری نکرده است این وکیل دادگستری می افزاید: به ماده 186 قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند که که بر مبنای آن فرد باید فعالیت موثری برای گروهی انجام داده باشد. بالفرض که ثابت کنند موکل من با این گروه مرتبط بوده، اس ام اس که فعالیت موثر نیست که بخواهند اتهام محاربه و حکم اعدام صادر کنند وی می افزاید: شوهر موکلم در دهه 60 زندان بوده و محکومیت سیاسی به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین در آن زمان دارد. آن موقع موکل من حتی با شوهرش ازدواج هم نکرده بود. آن فرد هم همان موقع محکومیت خود را کشیده و محکومیت آن موقع ایشان هیچ ارتباطی به موکل من ندارد وی با بیان اینکه موکلش همچنان با قرار بازداشت در زندان به سر می برد، می گوید: روز چهارشنبه مجددا دادگاه موکلم است و هنوز حکم موکلم صادر نشده اما نماینده دادستان برای او تقاضای اعدام کرده است