ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

کوبانی افسانه شد. کوبانی این روزها و شب ها در فکر و قلب میلیون ها انسان شریف و آزادی خواه است. آرزوی همه این است که کوبانی پیروز شود. کوبانی تا همین لحظه هم پیروز است. شهر کوچک کوبانی در مقابل داعش که ارتش دو کشور  عراق و  سوریه را در مدت کوتاهی شکست داد و تانک و توپ های آن ها را به غنیمت گرفت و هزاران ارتشی را به اسارت گرفت، بیش از بیست روز است مقاومت می کند و ضربات سنگین به داعش زده است.
کوبانی اگر سقوط هم بکند، در تاریخ سربلند و پیروز است. کوبانی به کردستان و به منطقه و جهان نشان داد که چه قدرت عظیمی در مبارزه و مقاومت مردم متحد و مصم است.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
 
فیلم های ٢٤مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، که شنبه ٢٢ سپتامبر در استکهلم برگزار شد، به زودی در این محل در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

آرشیو اسناد و اخبار از سال ١٣٨٨ تا اردیبهشت ١٩٩١

 
 

 

١٩ ١۸

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
  ٣٨ ۳٧ ٣۶ ٣۵ ٣٤ ٣٣

۳۲

٣١ ٣٠ ۲۸ ٢٧

۲۶

۲۵ ٢۴ ٢٣ ۲۲ ۲١ ٢٠
                            ٤٤ ٤٣ ٤٢ ۴١ ۴٠ ٣۹
 
     
 
 
 
کارت ویژه نوروز ٩٣
 
کارت ویژه نوروز ٩٢
 
کارت ویژه نوروز ٩١
 
طرح ۲۳مین سالگرد
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
-
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون